Päivitetty 31.5.2023

NexGolf-käyttäjärekisterin
tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

NexGolf-käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Vitec Avoine Oy (myöhemmin Rekisterinpitäjä), Y-Tunnus 1935337-5
Opastinsilta 8E
00520 Helsinki

Tietosuojavastaava

Mikko Kauttu (tietohallintopäällikkö, Vitec Avoine Oy)

Tiedustelut
tietosuoja@nexgolf.fi

Yleiskuvaus

Tietosuojaseloste koskee NexGolf Free ja NexGolf Premium -sovellusten Käyttäjiä, jotka ovat tilanneet sovelluksen suoraan Rekisterinpitäjältä ja joiden käyttöoikeus ei muodostu Palvelun tilanneen seuran kautta. Lisäksi Tietosuojaseloste koskee Teetime.fi -palveluun erikseen rekisteröityneitä Käyttäjiä. 

Tietosuojaseloste ei koske Käyttäjän kotikentän henkilötietorekisteriä, jota varten jokainen kenttä ylläpitää omaa tietosuojaselostettaan.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiseura
 • Palvelun käytön edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Demografiatiedot, kuten syntymäaika, ikä ja sukupuoli
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tasoitus, maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, varaus- ja peruutustiedot, ilmoittautumiset
 • Palvelun käyttötiedot, kuten kirjautumistiedot, kenttien varaus- ja kilpailujen imoittautumisen historiatiedot, tuloskortti- ja väyläntapahtumien tiedot, käyttölaite- ja järjestelmätiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Tarjonnanestotiedot
 • Tallennetut asiakaspuhelut
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot ja muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Väylätulokset, ja -tilastot, sekä MyTour-kaverikisan tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • Laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
  • Käyttäjän tunnisteena on salattu yksilöivä tunniste.
  • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen golfkenttätietojen hakemiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa. 
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterinpitäjä käyttää tietoja Palvelun käytön selvitystä ja tilastojen laadintaa varten tarkoituksenaan parantaa Palvelun toimivuutta sekä tarjota uusia palveluja. Teknisistä syistä Palvelun käyttö ei ole mahdollista ilman, että yllä mainittuja tietoja kerätään. Sinun on lopetettava Palvelun käyttö, jos et halua, että Rekisterinpitäjä kerää näitä tietoja.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai Käyttäjän itse antamista tiedoista esimerkiksi Käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään. 

Palvelun käytöstä johdettuja tietoja käytetään palvelun käyttäjien segmentointiin mainonnan kohdentamiseksi sekä paremman käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi.

2. Mistä lähteistä tietoni haetaan?

Käyttäjän NexGolf-käyttäjärekisteriin tallentamien tietojen pohjalta Palvelussa voidaan esittää seuraavista lähteistä haettuja tietoja.

Kotikentän rekisteri

Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä antaa suostumuksensa Rekisterinpitäjälle noutaa Käyttäjän tietoja Käyttäjän kotikentän NexGolf-järjestelmästä. 

Näille Käyttäjän tiedoille Rekisterinpitäjä toimii henkilötietojen käsittelijänä. Rekisterinpitäjänä näille tiedoille toimii Käyttäjän kotikentän seura- tai kenttäyhtiö, joka kanssa Rekisterinpitäjällä on voimassaoleva sopimus. Tietoja ei luovuteta käsittelyn yhteydessä Rekisterinpitäjälle.

WHS-tasoitus

Käyttäjän WHS-tasoitusta ja -tasoitushistoria käsitellään Palvelussa. Rekisterinpitäjä saa päivittää Käyttäjän tasoituksen tuloskortin syötön yhteydessä.  

Näille Käyttäjän tiedoille Rekisterinpitäjä toimii henkilötietojen käsittelijänä ja WHS-tasoitusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Suomen Golfliitto ry. Tietoja ei luovuteta käsittelyn yhteydessä Rekisterinpitäjälle.

eBirdie

Palvelu hakee eBirdie-rekisteristä Käyttäjän tietoja, joita käytetään tuloskortin laskentaan, ajanvaraukseen ja kilpailuilmoittautumiseen.

Näille Käyttäjän tiedoille Rekisterinpitäjä toimii henkilötietojen käsittelijänä ja eBirdien rekisterinpitäjä on Suomen Golfliitto ry. Tietoja ei luovuteta käsittelyn yhteydessä Rekisterinpitäjälle.

Muut pelaajat

Pelaajalla, joka suorittaa varauksen tai ilmoittautumisen (joukkuekisa) muiden Pelaajien puolesta, on vastuu hankkia muilta varaukseen tai ilmoittautumiseen tulevilta Pelaajilta vastaava suostumus ja hyväksyntä Palvelun käyttö- sekä varaus- ja ilmoittautumisehdoille. Muussa tapauksessa varauksen tai ilmoittautumisen tekeminen muille Pelaajille on kielletty.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

 • Palvelun toteuttamiseksi: Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjän tunnistamista mm. tasoitustiedon hallintaa mm. tuloskorttien syöttöä ja väyläntapahtumien tilastointia varten. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjän ja kanssapelaajan tunnistamista sekä käyttöoikeuksien hallintaa mm. ajanvarausten ja kilpailuilmoittautumisten tekemiseksi golfkentille.
 • Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti palvelun käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Käytämme tuotekehityksessä niin palvelun ja asiakaspalvelun toimittamiseksi tarvittavia tietoja kuin palveluiden käytöstä kerättyä tietoa, virheraportteja ja käyttötilastoja. 
 • Asiakassuhde: viestimme asiakkaillemme palveluiden kehittymisestä sekä muusta asiakassuhteen hoitoon liittyvästä tiedosta.
 • Suosikkikenttien tiedotteet: käyttäjälle tarjotaan äkkilähtöjä sekä tarjouslähtöjä ja muuta tiedotusta tämän suosikeiksi merkitsemillä kentillä. Suosikkikenttiä koskeva tiedottaminen tapahtuu NexGolf-järjestelmää käyttävän kentän toimesta.
 • Maksusuoritukset: Käyttäjän voi lisätä maksukorttitietonsa Paytrail-maksupalveluun ja linkittää tämä tili Rekisterinpitäjän tarjoamaan NexPay-maksupalveluun. Rekisterinpitäjä tallentaa kortin yksilöivän tunnisteen ja kortin neljä viimeisintä numeroa sekä voimassaoloajan, muita luottokorttitietoja ei talleteta palveluun.

4. Millä perusteella tietojani käsitellään?

Käyttäjien tietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi, Käyttäjille kohdassa 3. eriteltyihin käyttötarkoituksiin sekä sopimussuhteen hoitamiseksi. Lisäksi tietoja käsitelläään käyttäjän suostumukseen perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään?

Käsittelemme Käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella Käyttäjä voidaan tunnistaa sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja tietokannoissa.

6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme Käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Ellei Käyttäjä ole kirjautunut tililleen viimeisen, tyypillisesti, 24 kuukauden aikana, Käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. Mikäli Käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin Käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Rekisterinpitäjä voi käyttää Palvelun toteuttamisessa alihankkijoita, jolloin Rekisterinpitäjä vastaa, että henkilötietojen käsittelijät toimivat henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterinpäitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja EU ja ETA -alueen ulkopuolella, jolloin Rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 8 esitellyissä tapauksissa.

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että henkilötiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

9. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. 

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, käsittelyn minimointi, anonymisointi, pseudonymisointi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. 

10. Käytetäänkö Palvelussa evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. 

Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen. 

Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Tietynlaiset kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta käyttäjiin.

Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen. Palvelu vaatii toimiakseen oikein välttämättömien evästeiden hyväksymisen.

11. Käyttääkö palvelu tietoa päätelaiteeni sijainnista?

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen golfkenttätietojen hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että Käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

12. Millaisia oikeuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan Käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla Käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen ja tietojen oikaiseminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. 

Käyttäjällä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.

Suostumuksen peruuttaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä palvelun asiakaspalveluun tai ilmoittamalla siitä tietosuoja@nexgolf.fi.

Evästeiden estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi siltä osin kun käsittelyn perusteena ei ole sopimussuhteen hoitamisen osalta välttämätön tieto.

Valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli Käyttäjä ei ole tyytyväinen palvelun tietosuojaan, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

13. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Palveluissamme tai verkkosivustollaan. 

Kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste on saatavilla osoitteesta www.nexgolf.fi/tietosuoja/