NexGolf ja Teetime.fi käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan laitteeseen asennetun NexGolf-mobiilisovelluksen sekä NexGolf-verkkopalvelun käyttöön.  Näihin sovelluksiin viitataan jatkossa sanalla Palvelu. 

Palvelun tarjoaa Vitec NexGolf Oy, Y-tunnus 2796412-5 (jatkossa Toimittaja). 

Ottaessasi Palvelun käyttöön sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja annat Toimittajalle oikeuden henkilötietojesi käsittelyyn tietosuojaselosteen mukaan ja sinusta tulee Palvelun Käyttäjä.

NexGolf Premium

NexGolf Premium -palvelun käyttöönotto aktivoi lisäpalveluita Käyttäjän NexGolf-verkkopalveluun ja antaa käyttöoikeuden NexGolf Premium toimintoihin.

NexGolf Premium käyttöoikeus syntyy suoran tilauksen tai NexGolf-seuran tilauksen kautta.

Käyttäjän oman seuran NexGolf Premimum -ominaisuuksien käyttö edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta seuran ja NexGolfin välillä. Seura voi myös estää palveluun kirjautumisen omilta jäseniltään.

Suora tilaus

Käyttäjä tilaa palvelun oman seuran NexGolf-palvelusta (tilausjakso 1.4.-31.3.) tai Applen sovelluskaupasta (tilausjakso 12kk tilauksesta).

Tilausjakson päättyessä tilaus uudistuu automaattisesti, ellei Käyttäjä tätä erikseen päätä NexGolf-palvelunsa profiilista tai Applen sovelluskaupasta.

Suoran tilauksen ominaisuudet eivät ole käytettävissä seuran NexGolf-käyttöoikeuden loputtua. Toimittaja ei palauta suoran tilauksen maksuja, mikäli seuran käyttöoikeus päättyy kesken tilausjakson.

Kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavilla www.nexgolf.fi -sivustolta.

Seuran tilaus

Seura tilaa NexGolf Premium -ominaisuudet käyttöönsä ja tarjoaa valitsemilleen Käyttäjille oikeuden käyttää ominaisuuksia. 

NexGolf Club

Seura tilaa NexGolf Club -ominaisuudet käyttöönsä ja tarjoaa valitsemilleen Käyttäjille oikeuden käyttää ominaisuuksia. 

Oman seuran NexGolf Club -ominaisuuksien käyttö edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta seuran ja Toimittajan välillä. Seura voi myös estää palveluun kirjautumisen omilta jäseniltään.

Teetime.fi

Teetime.fi-palvelussa Käyttäjä voi tehdä vierasvarauksia tai kilpailuilmoittaumisia palvelussa mukana oleville kentille niiden varaus- ja ilmoittautumisehtojen mukaisesti, käyttäen joko www.teetime.fi - web-palvelua tai mobiilisovellusta. Käyttäjä voi myös saada erilaisia tarjouksia, mainoksia, tiedotteita tai muuta viestintää palvelusta tai sen piirissä olevilta golfkentiltä.

Kirjautuminen

Käyttäjä kirjautuu NexGolf-mobiilisovellukseen käyttäen kotikenttänsä NexGolf-kirjautumistunnuksia. 

Käyttäjä, jolla ei ole kotikenttänsä kautta pääsyä Palveluun, voivat luoda käyttäjätunnuksen, joka tallennetaan NexGolf-käyttäjärekisteriin.

Tietoturva

Käyttäjä hyväksyy, että kertaalleen palvelun Käyttäjäksi rekisteröidyttyään ja siihen samalla kirjauduttuaan mobiilisovellus on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, että hän kirjautuu ulos sovelluksesta. 

Toimittaja vastaa Palvelun tietoturvasta. Käyttäjän tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun.

Tietosuojaseloste

NexGolf-käyttäjärekisterin tietosuojaseloste on osa näitä käyttöehtoja. Tietosuojaseloste on saatavilla verkosta osoitteesta www.nexgolf.fi/tietosuoja/. Tietosuojaseloste koskee NexGolf Free ja NexGolf Premium -palveluiden Käyttäjiä sekä Teetime.fi -palveluun erikseen rekisteröityneitä Käyttäjiä.

Tietosuojaseloste ei koske Käyttäjän kotikentän rekisteriin tallennettuja henkilötietoja.

Vastuu palvelusta ja sen sisällöstä

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa tarjoamaansa Palvelua ja sulkea perustelluista syistä sen milloin tahansa osittain tai kokonaan. 

Toimittaja ei vastaa Palvelussa olevien muiden palvelujen tarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Palvelussa esitettävästä markkinoinnista ja mainonnasta vastaa tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Käyttöoikeuden poistaminen

Toimittajalla on oikeus poistaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua, jos sen käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Toimittaja ilmoittaa palvelun sulkemisesta ja sen syistä etukäteen Käyttäjän tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Toimittaja voi kuitenkin tehdä ilmoituksen välittömästi palvelun sulkemisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Toimittaja ei tee lainkaan ilmoitusta siinä tapauksessa, että sen tekeminen on laissa kiellettyä.

Palvelun sulkeminen

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Toimittajalle ja pyytää sulkemaan Palvelun käyttöoikeus, jos huomaat tai epäilet, että Palvelua on tunnuksellasi saatettu käyttää oikeudettomasti. Toimittaja sulkee Palvelun käyttöoikeuden saatuaan yllä mainitun ilmoituksesi.

Sinulla on oikeus pyytää Toimittajaa palauttamaan Palvelun käyttömahdollisuus. Pyyntö on tehtävä palvelun www.nexgolf.fi palvelulomakkeen kautta. Jos Palvelun sulkemiselle ei enää ole perustetta, Toimittaja palauttaa palvelun käyttömahdollisuuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olet sitä pyytänyt ja sulkemisen peruste on poistunut.

Immateriaalioikeudet

Palvelun kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Toimittajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Vahingonkorvausvastuu ja vahingon rajoittaminen

Toimittaja on velvollinen korvaamaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Toimittajan virheestä tai laiminlyönnistä. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista.

Toimittaja ei vastaa Palvelussa tehdyn varauksen toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä. Käyttäjä on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos Käyttäjä laiminlyö vahingon rajoittamisen, vastaa Käyttäjä itse vahingosta tältä osin.

Toimittaja vahingonkorvausvastuu on rajoittuu Palvelun 12kk tilausmaksuun.

Käyttöehtojen muuttaminen

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Kulloinkin ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla www.nexgolf.fi -verkkosivustolta.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näistä palveluista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Toimittajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan taikka sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. 

Näihin palveluihin sovelletaan Suomen lakia.