Päivitetty 31.5.2023

NexPay käyttöehdot

Palvelun tarjoaa Vitec Avoine Oy, Y-tunnus 1935337-5 (jatkossa Toimittaja). 

Palvelun maksuoperaattorina toimii Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 (jatkossa Maksuoperaattori).

Palvelun kuvaus

NexPay on Toimittajan tarjoama maksupalvelu (jatkossa Palvelu), jossa maksuvälineinä voidaan käyttää yleisimpiä luotto- ja debitkortteja sekä muita maksuoperaattorin tarjoamia maksutapoja.

Luottokorttimaksaminen

Palvelun käyttöönoton yhteydessä käyttäjä voi tallentaa luottokortin tiedot, joten jatkossa seuraava NexPay-suoritus tapahtuu vaivattomasti. Ajastetut- ja toistuvat maksutapahtumat edellyttävät luottokortin tallentamista palveluun (esim. päivän hinta).

Korttitietojen tallentaminen Palveluun on vapaaehtoista. Mikäli Palvelun käyttäjä ei halua tallentaa korttitietoja, hän voi poistaa korttitiedot välittömästi omasta profiilistaan.

Vastuu palvelusta ja sen sisällöstä

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelua ja sulkea perustelluista syistä sen milloin tahansa osittain tai kokonaan. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa Palvelun tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Toimittaja ei vastaa muun palveluntarjoajan tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta.

Palvelun kehittäminen

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua tai pidättyä Palvelun tarjoamisesta ilman eri ilmoitusta. Toimittaja hyödyntää Palvelun käyttötilastoja Palvelun kehittämisessä. 

Kerättävät tiedot ja tietoturva

Luottokorttitiedot

Käyttäjän luottokortin tietoja ei koskaan tallenneta tai muutoin käsitellä täydellisenä Toimittajan tietojärjestelmiin. Toimittajan järjestelmiin tallennetaan kortin yksilöivä tunniste ja kortin neljä viimeisintä numeroa sekä voimassaoloajan. Näillä tiedoilla Toimittaja voi tehdä kortilta veloituksia Käyttäjän lukuun Maksuoperaattorin kautta. 

Maksuoperaattori vastaa korttitietojen tallennuksesta. Korttitiedot käsitellään PCI DSS standardin mukaisesti. Yksilöivä tunniste tallennetaan joko Käyttäjän tietojen yhteyteen NexGolf-kotiseuran rekisteriin tai NexGolf-käyttäjärekisteriin

Maksutapahtumat

Kaikista Palvelun kautta suoritetuista maksuista Toimittaja tallentaa tiedon käytetystä maksutavasta ja suorituksen kohdentamiseen ja käsittelyyn tarvittavat tiedot.

Maksutapahtumat käsitellään Maksuoperaattorin käyttö- ja henkilötietojenkäsittelyn ehtojen mukaisesti. Maksutapahtuman yhteydessä Käyttäjä luovuttaa henkilötietojaan Maksuoperaattorin henkilötietorekisteriin.

Kirjautuminen mobiilisovellukseen

Käyttäjä hyväksyy, että kertaalleen palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttyään ja siihen samalla kirjauduttuaan mobiilisovellus on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, että hän kirjautuu ulos sovelluksesta. 

Käyttäjän tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena Palveluun.

Immateriaalioikeudet

Palvelun kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Toimittajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Palvelun sulkeminen

Toimittajalla on oikeus sulkea Palvelu, jos sen käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Toimittaja ilmoittaa Palvelun sulkemisesta ja sen syistä etukäteen Käyttäjän tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Toimittaja voi kuitenkin tehdä ilmoituksen välittömästi Palvelun sulkemisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua.

Toimittaja ei tee lainkaan ilmoitusta siinä tapauksessa, että sen tekeminen on laissa kiellettyä.

NexPay-palvelun sulkeminen pyynnöstäsi

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Toimittajalle ja pyytää sulkemaan Palvelu, jos Käyttäjä huomaa tai epäilee, että Palvelua on saatettu käyttää oikeudettomasti Käyttäjän tunnuksilla. Palvelua ei saa enää ilmoituksen jälkeen käyttää. Toimittaja sulkee Käyttäjän Palvelun saatuaan yllä mainitun ilmoituksesi.

Käyttöehtojen muuttaminen

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja ilman eri ilmoitusta. Kulloinkin ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla www.nexgolf.fi -verkkosivustolta.

Vahingonkorvausvastuu ja vahingon rajoittaminen

Toimittaja on velvollinen korvaamaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Toimittajan virheestä tai laiminlyönnistä. 

Toimittajan korvattavaksi voi tulla ainoastaan sellainen välillinen vahinko, joka on syy-yhteydessä Toimittajan lain tai sopimuksen vastaiseen menettelyyn ja joka on ollut Toimittajan kohtuudella ennakoitavissa. 

Toimittaja ei vastaa palvelussa tehdyn varauksen toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneesta välillisestä vahingosta. 

Käyttäjä on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Jos Käyttäjä laiminlyö vahingon rajoittamisen, Käyttäjä vastaa itse vahingosta tältä osin.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näistä palveluista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluun sovelletaan Suomen lakia.